ภาพ stroboscopic effect ของหัวกัด

Stroboscope__Mill

       หัวกัด ของเครื่องกัด จะดูเหมือนว่าหยุดนิ่งอยู่กับที่ เกิดจากไฟแฟลช กระพริบตรงกับ ความเร็วของหัวกัดพอดี คลิกค่ะ

หรือ คลิกดูได้ที่   http://youtu.be/5CAXMkEAFoY