ภาพ stroboscopic effect ของพัดลมเป่า CPU

      พัดลมของ CPU  จะดูเหมือนว่าหยุดนิ่งอยู่กับที่ เกิดจากไฟแฟลช กระพริบตรงกับ ความเร็วของพัดลม คลิกค่ะ

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/lIreumFTLtA