ภาพ stroboscopic effect ของหยดน้ำที่กำลังตกลงมา

    เป็นเทคนิคการถ่ายภาพความเร็วสูง  ซึ่งหยดน้ำจะเหมือนหยุดนิ่งอยู่กับที่กลางอากาศ เกิดจากไฟแฟลช กระพริบตรงกับ ความเร็วของหยดน้ำ  คลิกค่ะ

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/p1zlikNchXc