การบิน

    เพียงใช้หนังสติ๊กกับลูกโป่ง ท่านสามารถสร้างแรงยก กับแรงขับ ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับเครื่องบิน คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/GJJR_0iR4Fw