ความก้าวล้ำด้านพันธุกรรม

    ชุดทดสอบดีเอ็นเอที่บ้าน ทำให้ท่านสามารถทดสอบโรคพันธุกรรมได้ด้วยตนเอง คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/mtVD1XF6xo8