ความเร็ว


   แสงใช้เวลา 8 นาที เดินทางจากดวงอาทิตย์มายังโลก ทุกๆวินาทีร่างกายจะผลิตและฆ่าเม็ดเลือดแดงจำนวน 10  ล้านเซลล์ ในการจามของมนุษย์มีความเร็วถึง 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คลิกครับ 
download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่   http://youtu.be/pWSrtZolp68