ตาชีวภาพ

   งานวิจัยของประเทศออสเตรเลีย  ที่ช่วยให้คนตาบอดสนิท สามารถมองเห็นได้ชัด คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/tMp0s4Xqn-Q