ผมของคน

   คนปกติทั่วไป จะมีเส้นผมประมาณ 100,000 เส้น  ผมของคนเราจะร่วงได้วันละไม่เกิน 100 เส้น คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/QH_iMIsIYLU