ผีเสื้อ

  แผ่นปีกของผีเสื้อ จะประกอบด้วยเกล็ดสีเล็กๆเรียงซ้อนกัน ผีเสื้อกลางวันจะมีสีสรรสวยงามมากกว่าผีเสื้อกลางคืน คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/DOQ6rdefeOs