แมลง

   แมลงเป็นสัตว์ที่มีสายพันธุ์หลากหลายมากที่สุดในโลก เหล็กในของแมลงแยกออกเป็นระดับจากศูนย์ถึงสี่ ผึ้งงานจัดเป็นระดับศูนย์  ระดับที่สองคือแตน ระดับสูงสุดคือสี่ เป็นมดชนิดหนึ่งจากประเทศปารากัว  ใครโดนกัดละก็ เขาบอกว่า เหมือนโดนตะปูขนาด 3 นิ้วทิ่มเข้าไปในเนื้อยังไงยังงั้น คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่   http://youtu.be/OqNAPkdTf8k