chocolate chip ไม่ละลายในเตาอบ

   ภายในเตาอบจะมีอุณหภูมิสูงกว่า จุดหลอมเหลวของช๊อคโกแล็ต  ดังนั้นเมื่ออยู่ในเตาอบ ช๊อคโกแล็ตจะหลอมเหลวลงไปในเนื้อของคุกกี้ และไม่ไหลเยิ้มไปที่อื่น  เมื่อนำออกจากเตา และเย็นลง ก็จะแข็งและฝังอยู่ในเนื้อของคุกกี้ กลายเป็นช๊อคโกแล็ตชิปแสนอร่อย คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/jp-9-hhEWhE