ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)

    ต้องใช้โลกกว่า 1000 ใบมารวมกันจึงจะมีปริมาตรเท่ากับดาวพฤหัสบดี  และนำดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะของเรา  มารวมกันและคูณด้วยสอง  จึงจะหนักเท่ากับดาวพฤหัสบดี คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/SWYvS0FYzQk