วีดีโอคลิปความเร็วสูง : การหมุนของว่าวยูเอฟโอ

Highspeed Video Clip : UFO kite flies.

UFO kite rotates

คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/8P_T__QrmlM

วันเวลา : 18 พฤษภาคม 2551 (17 May 2008)
กล้อง : Casio Exilim EX-F1
ความเร็ว : 300 fps

ข้อสังเกตุ :

คำนวณอัตราการหมุนของว่าวยูเอฟโอจากวีดีโอคลิป ได้ประมาณ 2.25-5.35 รอบ/วินาที น่าเสียดายที่ไม่มีอุปกรณ์วัดความเร็วลม ไม่เช่นนั้นอาจลองหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหมุนของว่าวฯ กับความเร็วลม ได้

www.gistda.or.th