เยือกแข็ง


    ความหนาวที่น้ำกลายเป็นน้ำแข็ง   ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถค้นพบมัมมี่  เมื่อปี 1991  ตรงบริเวณพรมแดนออสเตรียกับอิตาลี   นักวิทยาศาสตร์ยังสามารถระบุอาหารมื้อสุดท้ายของเขาได้ด้วย
คลิกครับ

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/NNTcQPdAC-0