การวิจัยในอวกาศ

 

    การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของแรงโน้มถ่วง สามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลเวียน ของกระแสน้ำในมหาสมุทร  และมีผลต่อการหมุนของโลก คลิกครับ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/-2ALwLfDPOE