ความล้ำหน้าทางการแพทย์


      การศึกษาการเปลี่ยนแปลงยีนของมะเร็ง  ช่วยให้แพทย์สามารถยับยั้งเซลของมะเร็งที่กำลังขยายตัวได้    
คลิกครับ

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/_kHr6si2Z4c