โรคซึมเศร้าตามฤดูกาล


       ช่วงที่หนาวที่สุดของฟินแลนด์  เพราะอาทิตย์ขึ้น 10  นาฬิกา ตกตอนบ่าย 2   ทำให้เกิดโรคซืมเศร้าขึ้น  สาเหตุเป็นเพราะฮอร์โมนควบคุมอารมณ์ลดลง
คลิกครับ   

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/xa_wb0dZpds