นอนอย่างไรดีในหน้าร้อน

   ทำอย่างไรให้นอนได้อย่างสบายในหน้าร้อน  วิธีที่ 1  ใช้ผ้าเปียกตากให้ลมวิ่งผ่าน  วิธีที่ 2 นำชุดนอนไปแช่เย็น   .......สุดท้ายให้แฟน ย้ายไปนอนอีกห้อง คลิกค่ะ 

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/HBxDrjQY8Os