ภาพสีที่จางลง

    เกิดขึ้นจากสีอินทรีย์ทีใช้ทาบนรูป ไม่ทนทาน ซึ่งจะสลายตัวไปทีละน้อย  ยิ่งถ้าโดนแสงแดดด้วยยิ่งซีดลง   คลิกค่ะ 

หรือ คลิกดูได้ที่  http://youtu.be/2qqV62jAJdg