พิสูจน์ลายมือ มี 2 ตอน

1/2

        คลิกชมวีดีโอ

2/2

      การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล  ลายนิ้วมือของคน 2 คนไม่มีทางเหมือนกัน  ลายนิ้วมือของคนจะปรากฎเมื่อเป็นตัวอ่อน อายุ  3 ถึง 4 เดือน ในครรภ์มารดา  ท่านเซอร์ฟรานซิส  กาลตัน คนแรกของโลกที่ศึกษาเรื่องลายนิ้วมือ  คลิกชมวีดีโอ