โทนสี

     สมองรับรู้โทนสีได้แตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดภาพลวงตาขึ้นได้  ดินสอสองแท่งที่ยาสั้นเท่ากัน หรือ (ภาพลวงตา)   คลิกชมวีดีโอ