หอยแครง (Blood clam) มี 2 ตอน

1/2

        คลิกชมวีดีโอ

2/2

      ลักษณะของหอยแครง  ทำไมหอยแครงจึงมีเลือดสีแดง  ธาตุเหล็ก   สายพันธุ์  และกิจกรรมการจับหอยแครง   คลิกชมวีดีโอ