ฟ้าผ่ารถ

      ทดลองเรื่องกรงขังฟาราเดย์  ใช้ลูกโป่งสร้างไฟฟ้าสถิต  นำไฟฟ้าที่ได้ไปดูดกระดาษ สามารถดูดได้  แต่ถ้านำตาข่ายโลหะมากันไว้  จะไม่สามารถดูดได้   คลิกชมวีดีโอ