ฝนกรด

      อุปกรณ์ทดลองประกอบด้วย  แก้วน้ำ  ดินน้ำมัน  ไม้ขีดไฟ  สำลี  และกระดาษเจาะรู  เลียนแบบการเกิดฝนกรดในธรรมชาติ  คลิกชมวีดีโอ