เกลือทะเล มี 2 ตอน

1/2

        คลิกชมวีดีโอ

2/2

       คุณลุง เลอพงษ์ จั่นทอง  บรรยายวิธีการทำเกลือสมุทร  กว่าจะออกมาเป็นเกลือไม่ใช่ง่าย   แรก เก็บกักน้ำทะเล  ส่วนที่สอง เรียกว่า นาประเทียน  ใช้แสงอาทิตย์เผาให้น้ำเกิดความเข้มข้น ฯลฯ  คลิกชมวีดีโอ