นมกับน้ำอัดลม

     ผสมน้ำนมกับน้ำอัดลม  นมจะเริ่มตกตะกอนและจับเป็นกอน เป็นสาเหตุให้คนที่ดื่มนมและน้ำอัดลมไปพร้อมกัน ท้องอืด   คลิกชมวีดีโอ