ดอกไม้บานเอง

     นำดอกไม้กระดาษไปวางไว้บนน้ำ มันจะบานออกมาได้เอง หลักการเดียวกันกับการทำหนอนกระดาษ จะขยายตัวออกเมื่อหยดน้ำลงไป    คลิกชมวีดีโอ