นักสื่อสารธรรมชาติ

      วัชระ อยู่สวัสดิ์  ครูศิลปะ  นำสื่อสารธรรมชาติ อธิบายเรื่องป่าให้เราได้ฟังกัน  คลิกชมวีดีโอ