การพับกระดาษ

      ดอกเตอร์ บัญชา ธนบุญสมบัติ  แสดงการพับกระดาษได้หลากหลายรูปแบบ  เป็นทั้งวิทย์และศิลป    คลิกชมวีดีโอ