น้ำทะเลกับเกลือ

       แผ่นน้ำแข็งที่อยู่ในน้ำทะเลอยู่ได้ เพราะน้ำทะเลมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำธรรมดา คลิกชมวีดีโอ