เครื่องดนตรีจากขวดน้ำ

     อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย ถุงมือ  ขวดน้ำ  หลอดกาแฟ  และกระดาษ ทำให้เกิดเสียงได้   คลิกชมวีดีโอ