พลังความรู้อาจารย์คง

       ใช้หนังสือพิมพ์แผ่นเดียววางอยู่บนไม้บรรทัด  ใช้มือฟันลงที่ปลายไม้บรรทัด จะหักหรือไม่   คลิกชมวีดีโอ