จรวดใน 1 นาที

     อุปกรณ์ประกอบด้วย กระดาษฟอยล์ และไม้ขีดไฟ  ม้วนเข้าด้วยกัน จุดไฟ    คลิกชมวีดีโอ