ระเบิด

     ปี 1095  ระเบิดมืออันแรกถูกสร้างขึ้น โดยกองทัพบกโดยใช้หม้อหรือไหระเบิดโยนใส่ข้าศึก  ยุคต่อไป  ใช้บอลลูนปล่อยระเบิด ...... คลิกครับ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/lrG9KoxouNM