แม่เหล็กไฟฟ้า

 

     จ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปในขดลวดทองแดง โดยมีแกนเหล็กเสียบอยู่ภายใน  มันจะแสดงอำนาจแม่เหล็ก มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้าไป  คลิกครับ 

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/AXX7g_XzKzw

 

     คลิกที่สวิทซ์ เปิดไฟดูการทำงานของ รีเลย์  คลิกเข้าไปทดลองครับ