โรคมือมนุษย์ต่างดาว

     เป็นโรคประหลาดที่เกิดขึ้นในเมืองไทย กับชายผู้หนึ่ง  เมื่อปี 2005 ที่มือซ้ายไม่สามารถขยับตามที่ใจของเขาต้องการได้  คลิกครับ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/Ldit_wnFGkg