โคมไฟ ความสูง และความน่าทาน

     โคมไฟในร้านอาหารสำหรับครอบครัวนั้น จะต้องอยู่เหนืออาหารเป็นระยะ 75 เซนติเมตรเสมอ  เพื่อให้อาหารดูน่ากิ๊น น่ากิน  คลิกครับ

หรือ คลิกดูได้ที่  http://youtu.be/zJgyitMRPLY