มีจระเข้ที่ยืนด้วยสองขา

 

    ยามากิตะ ฮิโดมิ เจ้าหน้าที่เลี้ยงจระเข้มาเป็นเวลากว่า 5 ปี จะทำให้จระเข้น้อยสามารถยืน 2 ขาได้ คลิกครับ download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่  http://youtu.be/96RZz_ICcGM