เหตุผลที่คนจีนใช้ตะเกียบ

   คลิกครับ download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/Dl6U0SeZw68

ทำไมคนจีนถึงชอบใช้ตะเกียบ?

      ความรู้แต่ดั้งเดิมในเรื่องนี้ ก็คือ ชาวจีนมองว่าเป็นหน้าที่ของพ่อครัวที่ต้องทำการแล่เนื้อ หรือหั่นผักให้เป็นชิ้นพอดีคำ ตะเกียบจึงเป็นอุปกรณ์ที่ถูกประดิษฐ์ เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้จับชิ้นอาหารและข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็มีหลักฐานระบุว่า การใช้ตะเกียบนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากเรื่องของความสวยงาม แต่เป็นจากความต้องการประโยชน์ที่ได้จากการใช้งานจริง

      ตะเกียบนั้นเริ่มมีการใช้กันในสมัยราชวงศ์จู ช่วงเวลาน่าจะประมาณหนึ่งศตวรรษก่อนกำเนิดของพระเยซูคริสต์ ก่อนยุคสมัยของราชวงศ์จู การทำอาหารด้วยวิธีการผัดนั้นยังไม่เกิดขึ้น แต่จากการที่จีนประสบปัญหาจากการขาดแคลนพลังงาน (ซึ่งก็คือไม้) ป่าไม้ถูกทำลายจากการแผ้วถาง เพื่อนำไม้มาสนองความต้องการของชนชั้นกลาง การปรุงอาหารด้วยวิธีผัดถูกพัฒนาขึ้นด้วยเหตุที่ว่า มันเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิง โดยใช้เวลาที่สั้นที่สุด เพราะอาหารจะถูกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนที่จะถูกนำไปผัด ทั้งเนื้อและผักจะสุกเร็วกว่าวิธีการอื่นๆ

      ในราชวงศ์จูผู้คนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะได้มีโอกาสครอบครองโต๊ะ (ซึ่งถือเป็นของฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะจากปัญหาการขาดแคลนไม้) ดังนั้นเครื่องมือที่มีความจำ เป็นเพื่อช่วยให้ผู้กินอาหาร สามารถกินอาหารได้ด้วยมือเพียงข้างเดียว อีกมือหนึ่งต้องใช้ในการถือถ้วยข้าว และเนื่องจากในมื้ออาหารจีนนั้นมักต้องมีถ้วยซอสเป็นองค์ประกอบ ตะเกียบช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำอาหารเข้าปาก โดยไม่ต้องทำให้นิ้วมือเลอะเทอะเปรอะเปื้อน และในปัจจุบันตะเกียบทำให้ชาวตะวันตกหลายคนได้มีโอกาสหว่านอาหารไปทั่วโต๊ะ ได้ในภัตตาคารจีน

      แล้วทำไมชาวจีนจึงตัดสินใจเลือกใช้ตะเกียบในช่วง เวลาซึ่งคาดว่าเป็นยุคของการขาดแคลนไม้ นั่นเพราะตะเกียบในยุคนั้นมีเพียงส่วนน้อยที่ทำมาจากไม้ นอกนั้นส่วนใหญ่ล้วนผลิตมาจากงาช้างหรือกระดูกสัตว์นั่นเอง