ทดสอบหักสปาเก็ตตี้

    หักเส้นสปาเก็ตตึ้แห้ง  มันจะแตกกระจัดกระจาย   คลิกครับ

หรือ คลิกดูได้ที่  http://youtu.be/Q_qmIQfy_lE

เส้นสปาเก็ตตี้

   ส่วนใหญ่ เส้นสปาเก็ตตี้จะหักเป็น

  1. สองส่วน

  2. หลายส่วน  

  3.  คลิกค่ะ

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/QQPGickvUnw