อัจฉริยะโกคาร์ท

 

    น้องโชกุนฝึกหัดขับรถแข่งตั้งแต่ยังเด็กๆ  แข่งไปเรียนไป ได้รับรางวัลมากมาย  คลิกชมวีดีโอ