การเกิดภาพจากแสงหักเห

 

การเกิดภาพจากแสงหักเห แผ่นใส powerpoint จำนวน 10 แผ่น คลิกครับ  คลิกค่ะ PDF