เป่าลูกปิงปองให้ชิดกัน

     เป่าลมระหว่างลูกปิงปอง ทำให้ลูกปิงปองเข้าชิดกัน (หลักการของแรงดันอากาศ)  คลิกชมวีดีโอ