ปล่อยรถยิงธนู

ประดิษฐ์รถขนาดไม่เกิน 70x70x70 ลูกบาศก์เซนติเมตร บรรจุลูกธนู 4 ลูก ปล่อยรถลงมาตามทาง ยิงธนูให้โดนเป้า คลิกชมวีดีโอ