การผลิตแก้ว

พี่ตุ้ยจะมาแนะนำน้องๆว่า ทรายจะมาเป็นขวดแก้วได้อย่างไร โดยอธิบายกรรมวิธีการผลิตอย่างละเอียด คลิกชมวีดีโอ