เทคโนโลยีการกระเทาะเปลือกข้าว 1/2

ครกมือ เครื่องสีข้าว ภูมิปัญญาไทย แสดงกลไกให้เห็นภายในอย่างชัดเจน เครื่องสีในโรงสี แยกข้าวเปลือกออกจากข้าวสาร คลิกชมวีดีโอ

แข่งขันตำข้าวเปลือก 3 กิโลกรัมในเวลา 45 นาที ด้วยครกกระเดื่อง แล้วนำมาฝัดด้วยกระด้งให้เหลือแต่เมล็ดข้าวซ้อมมือ คลิกชมวีดีโอ