ปาลลาดโย (Andred Palladio)
       อันเดรีย ปาลลาดโย เป็นสถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของอิตาลี เมื่อแรกเข้าทำงานเป็นคนก่ออิฐ ต่อมาได้ ไปศึกษาที่กรุงโรมสองปี ได้เห็นอาคารต่างๆ มากมายที่สร้างตั้งแต่สมัยโรมันโบราณ เขารู้สึกประทับใจมาก เมื่อกลับไปบ้านที่ เมืองวีเซนซา เขาจึงได้เริ่มออกแบบบ้าน โรงละคร และสถานที่ราชการในแบบที่เขาเคยเห็นมาที่กรุงโรม

       ความคิดของ ปาลลาดโย ไม่ได้ดลบรรดาลใจใครเลย   แต่เมื่อเขาตายไปแล้ว กลับมีอิทธิพลมาก อินิโก โจนส์   สถาปนิกชาวอังกฤษ ได้เจริญรอยตามเขา และยังมีคนอื่นๆ อีกมากมาย ที่สร้างอาคารขึ้นในแบบของ ปาลลาเดียน และแม้ อาคารเหล่านั้นจะเรียบง่ายกว่า และประดับประดาน้อยกว่าของ ปาลลาดโยก็ตาม.