เฮลิคอปเตอร์หงายท้อง

 

 


เฮลิคอปเตอร์ บินหงายท้องได้หรือไม่

1. ได้

2. ไม่ได้

3. ต้องบินวนรอบนึงก่อน

คลิกชมวีดีโอ