งอไม้บรรทัด (มายากล)

 

 

 

ติดเทปกาวหลังไม้บรรทัดกระดาษ ใช้นิ้วดึงขึ้นและลง คลิกชมวีดีโอ