น้ำแข็งกับความเย็น

เท่ง ดาวตลก ใช้สารเคมี โซเดียมอะซีเตท สร้างน้ำแข็งขึ้น ได้แม้อยู่ในอุณหภูมิห้อง คลิกชมวีดีโอ